Вступ

Примітка

Обговорення цього розділу в Google Документі або на GitHub Issues.

В спільноті фахівців та активістів впровадження стандартів, удосконалення можливостей обміну та перевикористання відкритих даних (семантичної інтероперабельності) стоять гостро на порядку денному. Як і де оприлюднювати дані? В яких форматах? З якою структурою та метаданими? Деякі відповіді на ці питання дає Постанова КМУ №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». Однак, нещодавній моніторинг засвідчив, що підвищення якості відкритих даних потребує детальнішого унормування. Процедура премодерації наборів, впроваджена на новій версії data.gov.ua, бореться, скоріше, з наслідками низької культури роботи з даними, аніж з її передумовами. Вирішити ці проблеми, посилити (пере)використання даних можна втіливши наступні завдання:

  • вивчення кращих практик обміну даними, їх популяризація серед розробників програмного забезпечення та розпорядників даних;
  • пристосування та удосконалення вже готових рішень (основних словників, моделей, стандартів даних) для наборів відкритих даних місцевого самоврядування;
  • створення легких для вивчення та використання розпорядниками рекомендацій щодо оприлюднення наборів даних;
  • розробка програмного забезпечення, яке допомагає розпорядникам легко взаємодіяти з даними та ділитись ними.

Коротко про структуру майданчика. У розділі «Цикл життя стандарту: від підготовки до впровадження та перегляду» описана розробка рекомендацій (стандартів) з точки зору організації роботи, залучення зацікавлених сторін, впровадження напрацьованих документів. Розділ «Розробникам» декларує принципи розробки структур таблиць, містить пропозиції прив’язки моделей даних наборів до основних словників. У розділі «Як оприлюднити таблицю та її структуру у формі відкритих даних» розглянуті рекомендації для розпорядників щодо роботи з таблицями та їх структурами. Розділ «Стандарти наборів відкритих даних» містить посилання на вже розроблені рекомендації оприлюднення наборів даних.